Nickname Khôi Bùi
Ngày chụp 15-September-2019
Vị trí chụp Nhà ma đèo Prenn - Đà Lạt
Dòng xe Royal Enfield Classic 500
Thông điệp Quan trọng không phải là đi đến đâu, mà quan trọng là đi cùng ai.