Nickname Nguyễn Minh châu
Ngày chụp 02-July-2019
Vị trí chụp Chùa KỲ quang Kon Tum
Dòng xe Kawasaki Max 50cc
Thông điệp Xe gì cũng được hảy xem như 1! Người bạn trị kỉ