QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ BẰNG LÁI XE QUÁ HẠN SỬ DỤNG, BỊ MẤT HOẶC XIN CẤP LẠI

Từ 1-6, người có nhu cầu đổi, cấp lại bằng lái xe chỉ cần đơn đề nghị, hồ sơ gốc (nếu có) và giấy khám sức khoẻ, không còn yêu cầu bản sao giấy CMND/CCCD.

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 05/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Trong đó, sửa đổi, bổ sung các Thông tư liên quan đến đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe (GPLX), bộ GTVT đưa ra nhiều quy định mới.

Thông tư 05/2024 có hiệu lực từ 1-6-2024.

Quy định mới nhất về GPLX quá thời hạn sử dụng

Đáng chú ý, Bộ này sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư số 12/2017, quy định về người có GPLX quá thời hạn sử dụng như sau:

Người có GPLX quá hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm, kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại lý thuyết theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 21 Thông tư này để cấp lại GPLX;

Từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại lý thuyết theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 21 Thông tư này, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp lại GPLX;

Người có GPLX bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng, được xét cấp lại GPLX.


Từ 1-6, người có nhu cầu đổi, cấp lại bằng lái xe chỉ cần đơn đề nghị, hồ sơ gốc (nếu có) và giấy khám sức khoẻ. Ảnh: TN

Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị đổi (cấp lại) GPLX theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này; Hồ sơ gốc phù hợp với GPLX (nếu có); Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại GPLX không thời hạn các hạng A1, A2, A3;

Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại GPLX tại nơi tiếp nhận hồ sơ của Sở GTVT, người lái xe gửi 1 bộ hồ sơ, chụp ảnh trực tiếp và xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu. Sau thời gian 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện GPLX đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại GPLX.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày được xét cấp lại GPLX, Sở GTVT thực hiện cấp lại GPLX và trả GPLX khi người lái xe đã hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp GPLX; trường hợp không cấp lại GPLX thì phải trả lời và nêu rõ lý do.

Như vậy, so với quy định hiện hành, hồ sơ đổi GPLX từ ngày 1-6 sẽ thay đổi mẫu đơn đề nghị đổi GPLX, đồng thời không còn yêu cầu bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam).

Bộ GTVT cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 36 Thông tư số 12/2017 quy định về người có GPLX bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:

Quá hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết theo quy định (tại điểm a khoản 4 Điều 21 Thông tư này).

Quá hạn sử dụng từ 1 năm trở lên, phải sát hạch lại lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường.

Trình tự thực hiện đổi GPLX

Bộ GTVT cũng bổ sung quy định về trình tự thực hiện đổi GPLX như sau:

Sở GTVT kiểm tra hồ sơ khi tiếp nhận; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi cho cá nhân trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp GPLX khi được tiếp nhận hồ sơ theo quy định; khi nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí GPLX thông qua chức năng thanh toán của hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định và nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu của cá nhân;

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định (bao gồm xác thực tài khoản định danh điện tử qua hệ thống định danh và xác thực điện tử), Sở GTVT thực hiện việc đổi GPLX; trường hợp không đổi GPLX thì phải trả lời và nêu rõ lý do;

Cơ quan cấp GPLX lưu trữ bản chính hồ sơ đổi GPLX của ngành GTVT cấp (trừ trường hợp đổi GPLX qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến); bản sao hồ sơ đổi GPLX hoặc bằng lái xe của nước ngoài, GPLX do ngành Công an cấp, GPLX quân sự do Bộ Quốc phòng cấp trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp GPLX. Cắt góc GPLX cũ (trừ GPLX do nước ngoài cấp), giao cho người lái xe bảo quản (trường hợp đổi GPLX trực tuyến toàn trình, người lái xe chịu trách nhiệm gửi GPLX cũ đến cơ quan cấp GPLX để hủy theo quy định);

Trường hợp người lái xe có nhu cầu đổi GPLX xuống hạng thấp hơn, phải khai rõ tại Đơn đề nghị đổi (cấp lại) GPLX quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.