Phí cứu hộ không thành viên

Theo chính sách của công ty để bảo đảm quyền lợi của thành viên ZuttoRide ưu tiên cứu hộ khách hàng thành viên hơn, do đó thời gian cứu hộ lâu hơn hoặc đôi khi không thể cứu hộ cho khách hàng không thành viên.

CỨU HỘ TẠI CHỔ

Sự cố Ban ngày (6:00 22:00) Ban đêm (22:00 6:00)
Vá lốp 100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Chết máy 150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Xăng - 600ml 150.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Mất khóa (Không khóa cổ) 150.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Mất khóa (Khóa cổ) 200.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Đứt sên 150.000 VNĐ 200.000 VNĐ

CỨU HỘ BẰNG XE TẢI (Dưới 175CC)

Khoảng cách Ban ngày (6:00 22:00) Ban đêm (22:00 6:00)
0-5km 500.000 VNĐ 800.000 VNĐ
6-10km 600.000 VNĐ 900.000 VNĐ
11-20km 700.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
21-30km 800.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ
31-40km 900.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ
41-50km 1.000.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ

CỨU HỘ XE PHÂN KHỐI LỚN (Trên 176CC)

Khoảng cách Ban ngày (6:00 22:00) Ban đêm (22:00 6:00)
0-5km 1.000.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ
6-10km 1.100.000 VNĐ 1.400.000 VNĐ
11-20km 1.200.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
21-30km 1.300.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ
31-40km 1.400.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ
41-50km 1.500.000 VNĐ 1.800.000 VNĐ
Bảng giá cập nhật vào ngày 29-11-2017 - Có thể thay đổi tại thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ tổng đài để có cập nhật mới nhất.