DỊCH VỤ BẢO HIỂM VÀ TÀI CHÍNH

ZuttoRide giới thiệu dịch vụ bảo hiểm và tài chính dựa trên chương trình của chúng tôi là sự An toàn cho tất cả những người đi xe máy.

DỊCH VỤ BẢO HIỂM

ZuttoRide cung cấp bảo hiểm vật chất các loại xe mô tô, xe máy có đăng ký hợp lệ.

ZuttoRide Protection
BẢO HIỂM MẤT CẮP XE VÀ CỨU HỘ XE MÁY
QUYỀN LỢI: TỪ 20 TRIỆU - 600 TRIỆU
  • Giá trị xe sẽ được bồi thường trong trường hợp tổn thất vượt 75 % giá trị (ước tính bởi công ty bảo hiểm)
  • Cựu hộ xe máy 24/24
  • Hồ sơ bồi hoàn nhanh chóng
ZuttoRide Care
BẢO HIỂM SỨC KHỎE VÀ CỨU HỘ XE MÁY
QUYỀN LỢI: TỪ 6 TRIỆU - 48 TRIỆU
  • Không miễn thường ngày đầu, chi trả đầy đủ cho các ngày nằm viện
  • Không giới hạn tiền điều trị
  • Chỉ có thời gian chờ duy nhất cho các loại bệnh

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Cứu hộ tài chính
VAY BẰNG ĐĂNG KÝ XE
TẶNG HẠN MỨC 3-5 TRIỆU
F88 thành lập năm 2013, với mong muốn thay đổi cách tiếp cận tài chính, giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn bằng việc cung cấp dịch vụ nhanh chóng - dễ dàng - minh bạch.