LỜI KHUYÊN để giữ cho xe máy của bạn luôn trong tình trạng tốt - LOẠI BỎ XĂNG CŨ

LỜI KHUYÊN để giữ cho xe máy của bạn luôn trong tình trạng tốt.
Chất lượng xăng trong xe máy sẽ bị giảm nếu xe không hoạt động trong thời gian dài Xăng cũ sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy.
Khuyến nghị dành cho bạn là nên đổi mới xăng để đảm bảo xe máy được hoạt động tốt.