LỜI KHUYÊN để giữ cho xe máy của bạn luôn trong tình trạng tốt - BẢO DƯỠNG SÊN/XÍCH.

LỜI KHUYÊN để giữ cho xe máy của bạn luôn trong tình trạng tốt.
Nếu không sử dụng xe máy trong thời gian dài, sên/xích có thể bị gỉ, đứt, điều này sẽ rất nguy hiểm khi bạn cần sử dụng xe sau đó.
Lời khuyên dành cho bạn là nên thường xuyên kiểm tra và tra dầu vào sên/xích trước khi bạn sử dụng xe máy để di chuyển.