Thông báo về chiến dịch gia hạn và đăng ký trực tuyến ZuttoRide

Khách hàng thực hiện gia hạn hoặc đăng ký mới dịch vụ cứu hộ xe máy thông qua website của ZuttoRide và hoàn tất thanh toán sẽ được tặng miễn phí bảo hiểm bắt buộc xe máy OPES.
Chứng nhận điện tử bảo hiểm TNDS sẽ được gửi qua email đăng ký của khách hàng.
Lưu ý:
- Áp dụng cho gói đăng ký cứu hộ xe máy 1 năm, 2 năm, 3 năm
- Không áp dụng kèm các khuyến mãi khác
- Chiến dịch này chỉ áp dụng cho đối tượng khách hàng đăng ký và thanh toán thành công tại website của ZuttoRide
-----------------------------------------------------------------
Đăng ký ngay tại : https://www.zuttoride.vn/dang-ky/316