Đặc biệt tháng 12: Voucher Got It hot hit dành cho 300 khách hàng đầu tiên!!!

Bảo Hiểm Bắt buộc Trách nhiệm Dân sự Chủ Xe Máy OPES, nay đã có mặt trên ZuttoRide
Đặc biệt tháng 12: Voucher Got It hot hit dành cho 300 khách hàng đầu tiên!!!

- Còn chờ gì nữa? Chỉ vài cú click, chứng nhận bảo hiểm online sẵn sàng, không lo thất lạc.
- Bồi thường tổn thất về người cho bên thứ ba lên tới 150 triệu đồng,
- Bồi thường tổn thất về tài sản cho bên thứ ba lên tới 50 triệu đồng.
- Thời gian khuyến mãi: 15/12/2021 - 15/01/2022
------------------------------------