CÁCH TÍCH HỢP CÀ VẸT XE VÀ BẰNG LÁI XE TRÊN VNEID

Người dân có thể dùng VNeID để xuất trình, đối chiếu các loại giấy tờ như CCCD, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế…nhưng một số loại giấy tờ vẫn phải mang bản cứng theo. 
Hướng dẫn cách tích hợp Giấy đăng ký xe (Cà vẹt xe) vào VneID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID

Bước 2: Kiểm tra phiên bản của ứng dụng. Lưu ý là để tự tích hợp Giấy đăng ký xe (Cà vẹt xe vào VNeID thì ứng dụng phải là phiên bản 2.0.8 trở lên.

Để kiểm tra phiên bản ứng dụng, người dùng nhấn chọn “Cá nhân”. Phiên bản của ứng dụng sẽ nằm ở cuối trang.

Bước 3: Chọn “Ví giấy tờ”. Sau đó chọn “Tích hợp thông tin”

Bước 4: Chọn “Tạo mới yêu cầu”

Bước 5: Nhấn vào dấu mũi tên và chọn Giấy đăng ký xe

Bước 6: Nhập các thông tin tích hợp theo yêu cầu, gồm:

- Loại phương tiện (Bấm vào dấu mũi tên để chọn loại phương tiện)

- Số khung

- Biển số xe (Ví dụ nhập là 59N31234)

Sau đó chọn vào “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng” và chọn “Gửi yêu cầu”


Hướng dẫn cách tích hợp Giấy phép lái xe (bằng lái xe) vào VneID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID

Bước 2: Kiểm tra phiên bản của ứng dụng. Lưu ý là để tự tích hợp bằng lái xe vào ứng dụng VNeID thì ứng dụng phải là phiên bản 2.0.6 trở lên.

Để kiểm tra phiên bản ứng dụng, người dùng nhấn chọn “Cá nhân”. Phiên bản của ứng dụng sẽ nằm ở cuối trang.

Bước 3: Chọn “Ví giấy tờ”. Sau đó chọn “Tích hợp thông tin”

Bước 4: Chọn “Tạo mới yêu cầu”

Bước 5: Nhấn vào dấu mũi tên và chọn Giấy phép lái xe

Bước 6: Nhập các thông tin tích hợp theo yêu cầu, gồm:

- Số giấy phép lái xe.

- Hạng giấy phép lái xe.

Cuối cùng, nhấn vào “Gửi yêu cầu”

Lưu ý: Hiện nay các loại giấy tờ như CCCD, thẻ bảo hiểm y tế có thể xuất trình trên VNeID, riêng cà vẹt xe và bằng lái xe người dân phải mang bản cứng theo khi tham gia giao thông.

Theo Plo.vn